Serviesbestellen.nl heeft keurmerk WebwinkelKeur

Serviesbestellen.nl is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur.

Sinds 01-12-2018 is Serviesbestellen.nl door de keuring gekomen vanĀ Stichting WebwinkelKeur.Ā Dit betekent dat Serviesbestellen.nl voldoet aan alle belangrijkste Europese en Nederlandse regels op het gebied van koop op afstand.

We dragen met trots dit keurmerk omdat dit nogmaals de betrouwbaarheid van Serviesbestellen.nl onderstreept.

Met een goedkeuring alleen houdt het niet op. Stichting WebwinkelKeur is een modern keurmerk dat blijft continu toezien op de betrouwbaarheid van haar leden. Zo kunnen consumenten er terecht met klachten en kunnen zij de aangesloten webwinkels (publiekelijk) beoordelen. Als consument heb je dusĀ meer zekerhedenĀ bij een webwinkel die is aangesloten bij dit keurmerk.

Als onafhankelijk derde staat Stichting WebwinkelKeur dan ook garant voor de echtheid van deĀ klantbeoordelingenĀ en voor de betrouwbaarheid van haar leden. Kortom weer een extra reden om bij Serviesbestellen.nl te kopen.